Ny Livskraft Genom Hästar genomför Hästiskurser i förberedande hästkunskap för nyanlända flyktingbarn.

Syftet är att stärka barnens självkänsla och självförtroende. När barnens insikt om sin förmåga ökar, minskar upplevda svårigheter.

Många av barnen lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Anledningen är att barnen ofta exponerats direkt för traumatiska händelser och förluster som separation, gripande eller misshandel och tortyr av föräldrarna, eller bevittnat övergrepp och dödande.

Genom det här programmet tar barnen befälet över sin terapi innan de misslyckas i skola och liv med  utanförskap som följd.

Vår Impact Factor

Abdullarahman, 6 år från Irak

Vår impact factor beskriver vårt sociala resultat på ett mätbart sätt. Före: Hur var barnets liv innan vår organisation ingrep. Ingripande: Vad gjorde vår organisation för att hjälpa barnet. Efter: På vilket sätt förändrades barnets liv efter det att vår organisation hjälpte.

Under en Hästiskurs i oktober 2016 deltog en pojke från Irak, Abdullarahman 6 år. Han är ett av fyra barn i en familj där ett av barnen är förlamat och har svagt hjärta. Flykten tog nästan två år då pappan bar den förlamade sonen hela vägen på sin rygg. Pappan berättade att de fick kämpa allt de kunde för att klara av flykten. Familjen bor sedan nästan ett år på ett flyktingboende i Stockholmsområdet.

Vad vi såg när kursen började var att Abdullarahman hade stora problem med fokusering och koncentration. Att lyssna, stå still, respektera regler och andra människor. Han verkade inte bry sig och var impulsiv på ett negativt sätt. Till exempel springa runt i bussen fast han visste han skulle sitta ned och vara fastspänd. Nästan omöjlig att stoppa. Nonchalerade säkerheten runt hästarna och hur man ska bete sig ibland djur. Lyssnade inte på personalen från 4H-gården.

Även om Abdullarahman inte lyssnade eller verkade bry sig, pratade personalen på 4H-gården och Ny Livskraft Genom Hästar värden hela tiden om reglerna som säkerhetsföreskrifter och korrekt beteende bland djuren. Och att djuren visar vad de tänker när beteendet är fel (eller rätt). Det går inte att vidröra dem, de blir nervösa och potentiellt farliga.

På det tredje aktivitetstillfället började vi se en förändring i beteendet. Sitta still i bussen, koncentration och uppvisande av rätt beteende bland djuren. Vi började också bli vänner med Abdullarahman, både Ny Livskraft Genom Hästar värden och personalen på 4H-gården.

Abdullarahman, 6 år i grönt med sin bror Sadulla, 9 år.

På det sista aktivitetstillfället betedde sig Abdullarahman som han skulle så han kvalificerade sig för ridning. Och med korrekt beteende accepterades han av hästen, en Shetland ponny. Abdullarahman förstod när vi pratade om det att lyssna och följa reglerna ger resultat. Han fick en ”aha” upplevelse med hjälp från hästen.

Dessutom hade tjejerna som arbetar på 4H-gården blivit förebilder. 

Abdullarahman fick frågan vad han vill bli när han blir stor. Abdullarahman visade sitt hår som hans mamma blonderat en del av. Han förklarade att han vill bli som tjejerna som arbetar på 4H-gården och de är blonda.

Effekten på den här pojken var väldigt tydlig. Lyssna, acceptera reglerna och du kommer att uppnå dina mål. Det kommer han aldrig att glömma. Och med nya förebilder ser han en framtid.

ordförande

Lars Norén

Verksamheten genomförde under 2016 kurser för cirka 180 personer från olika asylboenden.

2017 stannade verksamheten upp då asylboendena successivt stängdes ner och barnen flyttade.

Möjligheten att ”fånga upp” barn i skolan eller hos Socialnämden har utretts med slutsatsen att det kräver för stora resurser för genomförande.

Ökar samhällets fokus på integration av utrikesfödda barn, är föreningens plan att genom partnerskap med kommuner och företag skapa en långsiktig affärsmodell.

Via kommunerna kommer vi i kontakt med skolor (barn) och företag (volontärer). Programmet skulle då ingå i ett större integrationsprogram där kommunerna deltar och finansierar.

Företag sponsrar för att möjliggöra för anställda personligt utvecklande volontärarbete under arbetstid med hästkurser och barn från andra kulturer.