Ny livskraft genom hästar | Nyanlända barn läker själen genom hästkunskap
Vi hjälper nyanlända barn tro på sig själva och framtiden genom hästkunskap.
häst,posttraumatiskt stressymptom,barn,nyanlända,självkänsla,självförtroende,kunskap om hästar,hästkunskap,väntetid
15277
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15277,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Många nyanlända flyktingbarn upplever

posttraumatiska stressymptom. 

Kunskap om hästar stärker barnens självkänsla och självförtroende. När barnens insikt om sin förmåga ökar, minskar upplevda svårigheter.

Nyanlända flyktingbarn mår ofta dåligt. Och flera studier av asylsökande barn visar på förekomst av posttraumatiskt stressymptom.

 

Anledningen är att barnen ofta exponerats direkt för traumatiska händelser och förluster som separation, gripande eller misshandel och tortyr av föräldrarna, eller bevittnat övergrepp och dödande.

 

Många nyanlända flyktingbarn mår dåligt i själen vilket påverkar livskraften negativt.

Skapa ny livskraft genom hästar. Ökad kunskap om hästar stärker barnens självkänsla och självförtroende. När barnens insikt om sin förmåga ökar, minskar upplevda svårigheter.

 

Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

 

Målet är att genom ökad kunskap om hästar starta läkningen av själen. En kunskap för livet. Fokus ligger på hästkunskap inte ridning. Optimalt är att fånga upp barn kort tid efter ankomsten till Sverige och på så sätt även bidra till en positiv väntetid.

Fakta

Över 70 000 barn väntar på asylbeslut och antalet ökar. Väntetiden är nu på över 2 år och barnen lever i ovisshet om framtiden.

Cirka 50% lider av PTSD. Barnen har upplevt separation, gripande, eller misshandel och tortyr av föräldrarna, eller bevittnat övergrepp och dödande. 

Samhällskostnaden är 10-15 miljoner för varje barn som misslyckas i livet. Samtidigt ger varje investerad krona 5 tillbaka på 15 års sikt.

Verksamhetsmodell

Samarbete mellan Asylboenden & 4H-gårdar/Ridskolor i Sverige

Så går det till

Föreningen köper in hästiskurser från ridskolor och 4H-gårdar för nyanlända flyktingbarns räkning. En hästiskurs omfattar förberedande kunskaper i hästskötsel.

Ridskolan tillhandahåller personal, hästar, kringutrustning, saft och bullar. 

Föreningen sköter samordning och planering mellan asylboende, tolk, ridskola samt transport till och från aktivitet.

Så genomförs en aktivitet

  • Transport till och från ridskolan
  • Personal från ridskolan genomför hästiskursen
  • Genomgång efteråt med mellanmål

Ett tillfälle består av transport och tid på ridskolan = cirka 3 timmar totalt. Genomförande 1 gång i veckan under 4 veckor för en grupp barn.

En grupp består av maximalt 12 barn, två föräldrar och en tolk.

I media

Aftonbladet 5/2, 2016

Aftonbladet 5/2, 2016

Vi med djur 14/3, 2016

Vi med djur 14/3, 2016