Ny Livskraft Genom Hästar samlar in pengar och genomför Hästiskurser i förberedande hästkunskap för nyanlända flyktingbarn.

Syftet är att stärka barnens självkänsla och självförtroende. När barnens insikt om sin förmåga ökar, minskar upplevda svårigheter.

Målet är att genom ökad kunskap om hästar starta läkningen av själen och skapa ny framtidstro. Också bidra till en positiv väntetid och praktisk kunskap om Sveriges kultur och historia.

I det här programmet tar barnet befälet över sin terapi.

500 barn ska gå Hästiskurs 2016, 2000 barn år 2017 och 5000 barn år 2018.

Flyktingbarn behöver din hjälp

Ge ett bidrag till programmet

Plusgiro

77 79 91-1

Swish

123 096 06 74

Pay Pal

50 sek

Pay Pal

100 sek

Pay Pal

500 sek

Pay Pal

Valfritt belopp

Fakta

Över 70 000 barn väntar på asylbeslut och antalet ökar. Väntetiden är nu på över 2 år och barnen lever i ovisshet om framtiden.

Cirka 50% lider av PTSD. Barnen har upplevt separation, gripande, eller misshandel och tortyr av föräldrarna, eller bevittnat övergrepp och dödande. 

Samhällskostnaden är 10-15 miljoner för varje barn som misslyckas i livet. Samtidigt ger varje investerad krona 5 tillbaka på 15 års sikt.