Stöd oss och hjälp barnen

Ny Livskraft Genom Hästar är ett program för nyanlända flyktingbarn och drivs som ideell förening.

Många nyanlända flyktingbarn upplever posttraumatiska stressymptom.

Vi samlar in pengar och genomför Hästiskurser i förberedande hästkunskap för barnen.

I det här programmet tar barnet befälet över sin terapi.

Plusgiro

77 79 91-1

Swish

123 096 06 74

Pay Pal

50 sek

Pay Pal

100 sek

Pay Pal

500 sek

Pay Pal

Valfritt belopp