”Din hjälp gör så mycket”

bidrar du till att nyanlända barn mår bättre psykiskt. Att upplevda svårigheter minskar då:

  • Barnen har kul och utvecklar samtidigt sina förmågor
  • Barnens väntetid på asylbeslut blir meningsfullare
  • Barnen får lära sig en kunskap och får en erfarenhet som räcker hela livet
  • Barnen kommer i kontakt med Sverige på ett positivt sätt

  • Blir du medlem i föreningen och på så sätt visar ditt stöd för asylsökande barn
  • Vara med som volontär, t ex chaufför, planering, annat
  • Vara med och påverka verksamhetens utveckling med din rösträtt
  • Använda föreningen i din kommunikation
  • Få information om föreningens utveckling en gång i månaden via mejl

Du bestämmer själv hur mycket du vill hjälpa till med. 1 krona, 10 kanske 10 tusen…

oavsett

hjälper du barnen

Sätt in valfri summa på Plusgiro 77 79 91-1.

Du kan också använda Swish eller Pay Pal.

Hjärtligt tack för ditt stöd!

”Hälsar Ny Livskraft Genom Hästar”

Plusgiro

77 79 91-1

Swish

123 096 06 74

Pay Pal

50 sek

Pay Pal

100 sek

Pay Pal

500 sek

Pay Pal

Valfritt belopp