Idag finns inget program för nyanlända flyktingbarn med fokus på att ge motivation och se framtiden.

Föreningen köper in Hästiskurser från 4H-gårdar för nyanlända flyktingbarns räkning. En Hästiskurs omfattar förberedande kunskaper i hästskötsel och genomförs under fyra separata aktivitetstillfällen.

Nyanlända flyktingbarn mår ofta dåligt. Och flera studier av asylsökande barn visar på förekomst av posttraumatiskt stressymptom.

Samtidigt visar andra studier på att ökad kunskap om hästar stärker barnens självkänsla och självförtroende. När barnens insikt om sin förmåga ökar, minskar upplevda svårigheter.

Syftet är att genom ökad kunskap om hästar starta läkningen av själen och skapa ny framtidstro. Också bidra till en positiv väntetid och praktisk kunskap om Sveriges kultur och historia.

Genom det här programmet tar barnen kommandot över sin terapi.

Målet med programmet är att 500 barn får gå en Hästiskurs under 2016. 2000 barn år 2017 och 5000 barn år 2018.

Ge en gåva idag och stöd vårt program

Plusgiro

77 79 91-1

Swish

123 096 06 74

Pay Pal

50 sek

Pay Pal

100 sek

Pay Pal

500 sek

Pay Pal

Valfritt belopp

Fakta

Över 70 000 barn väntar på asylbeslut och antalet ökar. Väntetiden är nu på över 2 år och barnen lever i ovisshet om framtiden.

Cirka 50% lider av PTSD. Barnen har upplevt separation, gripande, eller misshandel och tortyr av föräldrarna, eller bevittnat övergrepp och dödande. 

Samhällskostnaden är 10-15 miljoner för varje barn som misslyckas i livet. Samtidigt ger varje investerad krona 5 tillbaka på 15 års sikt.