ETT PROGRAM FÖR NYANLÄNDA BARN OCH DRIVS SOM IDEELL FÖRENING.

FINANSIERING VIA FONDER, STIFTELSER, FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER.

500 BARN GENOMFÖR HÄSTISKURSER 2016, 2000 BARN 2017 OCH 5000 BARN 2018.

Visionen är att programmet ska bli en del i etableringsprocessen för nyanlända barn och finansieras via kommuner efter 2018.

Föreningens första projekt var att genomföra ett pilotprojekt. Projektet finansierades av www.Reach for Change.org, en stiftelse som hjälper till att förverkliga idéer som gör livet bättre för barn.

Två grupper barn från Stockholms största asylboende för familjer med 150 barn fick gå Hästiskurs i Januari/Februari 2016. En Hästiskurs omfattar förberedande kunskaper i hästskötsel. Barnen gör detta tillsammans med två föräldrar och en tolk.

Hästiskursen genomfördes på Hågelby 4H-gård i Tumba(klicka).

Informationsblad sattes upp på anslagstavlan och de som arbetar i receptionen informerades.

Många fler barn anmälde sig än vad det fanns platser på kurser.

Viktiga lärdomar är att kommunikationen måste ske på arabiska och att skapa ett förtroende hos föräldrarna är kritiskt för att lyckas. Också att hitta personer som vill vara med och översätta vid varje aktivitetstillfälle.

Fantastiskt positivt var det stora intresset hos både barn och föräldrar. Och hjälpsamheten hos de som arbetar på asylboendet.

Barnen gick från klarhet till klarhet. Först rädsla, sen osäkerhet som förbyttes i nyfikenhet. Nyfikenheten övergick i glädje. Och glädjen lockade fram att flera av barnen bara på några månader lärt sig en hel del svenska utan att ha gått i skolan.

Föräldrarna berättade att flera av barnen aldrig sett djur, bara bomber.

Den allvarsamma blicken som alla barn hade försvann och det syntes tydligt hur de växte inom sig allteftersom kursen fortskred.

Vad händer nu

Finansieringen för 2016 blev klar under maj.

Hästiskurser startade upp på ett asylboende väster om Stockholm innan sommaren.

Hästiskurser startar första veckan i september för asylboenden i Stockholm.

Följ oss på Facebook där dokumentation sker varje vecka.

Kille med fjording